Nie masz jeszcze konta?  Zarejestruj się  |  Zapomniałem hasła

lezka
Rejestracja

W celu rejestracji do programu wypełnij poprawnie poniższy formularz

Dane Firmy

Nip
Nazwa
Kod pocztowy
Miasto
Ulica
Numer domu
Numer lokalu

Dane Uczestnika

Imię
Nazwisko
Email
Telefon
Stanowisko
Hasło
Powtórz hasło
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. w celu realizacji Promocji "Zbieraj z zyskiem i z ... REMONDIS".
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem Promocji oraz akceptuję jego warunki.
Oświadczam, że spełniam warunki uczestnictwa w Promocji oraz że uzyskałem(am) pisemną zgodę kontrahenta na udział w Promocji.
Pytanie „W jaki sposób dowiedziałeś się o programie?”.

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” r.o.d.o.” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawodzie 18, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000208776, NIP 6312289539.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:rodo.electro@remondis.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Projektu "Zbieraj z klasą", na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.;
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom:
  • wykonującym usługi na rzecz Administratora prawnicze, księgowe, poligraficzne, kurierskie;
  • zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny www.remondis-electro.pl;
  • podmiotom zewnętrznym współpracującym z REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  • innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Promocji "Zbieraj z zyskiem i z ... REMONDIS".